Általános Szerződési Feltételek

TATABÁNYAI MŰJÉGPÁLYA ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS
Üzletszabályzat – Általános Szerződési Feltételek
Hatályos: 2019. november hó 23. napjától

 1. Általános rendelkezések

A 2800 Tatabánya, Vágóhíd u. 12. szám alatt fekvő Műjégpályára belépőjegyet, bérletet és korcsolya kölcsönzésre jogosító jegyet kizárólag a Tatabányai Műjégpálya üzemeltetőjétől, a Suplimum Bt-től (továbbiakban: Eladó) lehet vásárolni. A jegyek, bérletek, valamint a korcsolyakölcsönzésre jogosító jegyek megvásárlására lehetőség van:

 1. a) a helyszínen lévő jegypénztárban a nyitvatartási idő alatt,
 2. b) valamint online, a https://tatabanyaimujegpalya.hu/ weboldalon keresztül.

Az Eladó adatai:

cégnév: SUPLIMUM Bt
székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Koppány u. 21.
cégjegyzékszám: 13-06-069734
számlaszám: 11600006-00000000-30307324
adószám: 24521510-2-13
képviseli: Bartha László ügyvezető

Az Eladó ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
telefonszám: +36 34 782 267
telefonon az alábbi időben kérhető információ:  szerda-péntek: 17:00-20:00
e-mail: tatabanyaimujegpalya@suplimum.hu
Munkaszüneti napokon nincs ügyfélszolgálat.

 1. A Vásárlási Szerződés megkötése

A Vevő a tatabanyaimujegpalya.hu oldalon a „Fizetés” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a bevásárlókosárban található jegyek, bérletek megvételére, és elfogadja ezen Általános Feltételek érvényességét.

A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a szerződés létrejöttét a dokumentált és elektronikusan elmentett vásárlás és az erről kiküldött visszaigazoló e-mail igazolja.

 1. A szerződés tárgya

Eladó által kiválasztásra és egyúttal vásárlásra felkínált belépőjegyek és korcsolyakölcsönzésre jogosító jegyek, melyek a Tatabanyai Műjégpályán használhatóak fel legkésőbb 2020. fevruár 29.-ig.

 1. Szerződő felek azonosítása

Eladó kizárólag a tatabanyaimujegpalya.hu oldalon kiválasztott, az ott szereplő vásárlási feltételek szerint és a felkínált online fizetési szolgáltató kiválasztásával megvásárolt jegyekért, és korcsolyakölcsönzésre jogosító jegyekért felel.

Vevő a megrendelő adatainak és számlázási adatok kitöltésével adja meg vásárlási adatait, Eladó ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség Vevőt terheli. A tatabanyaimujegpalya.hu honlapon felkínált jegyek értékesítése természetes személyek és gazdasági társaságok részére történik. A jegyek és bérletek kereskedelmi újraértékesítése nem engedélyezett.

 1. Vételár, felszámított díjak

A tatabanyaimujegpalya.hu honlapon minden ár magyar forintban (HUF) van megadva.

A Tatabanyai Műjégpálya korcsolyajegyei, valamint korcsolyakölcsönzésre jogosító jegyei 21,26%

A termék kifizetésével kapcsolatban a Vevő érdekkörében felmerülő összes költség – így különösen a tranzakciós illeték, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzfizetés költsége – minden esetben a Vevőt terheli.

 1. Fizetési és szállítási feltételek

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A fizetési szolgáltató fizetőoldalán felmerülő esetleges hibákért az Eladó nem tud felelősséget vállalni. Rendszerünk automatikus visszaigazoló e-mailjének kiküldésével, igazolja cégünk az adott vásárlás sikerességét (sikertelenségét). Az automatikus visszaigazoló e-mailt a Vevő által megadott e-mail címre küldjük. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért felelősség Vevőt terheli.

Vevő a vásárlás végén e-jegyet kap.

 1. E-jegyek (digitális jegyek)

Az e-jegyeket a Vevők a sikeres vásárlást követően saját maguk nyomtathatják ki, azokat nem lehet sem személyesen a pénztárban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott jegy abban az esetben használható, amennyiben azon a QR kód olvasható.

Az e-jegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a vásárlót terheli.

Az e-jegyet a Vásárló nem köteles kinyomtatni, az is elegendő, ha a Műjégpályán a Vevő az elektronikus eszközén (pl. mobiltelefonján, tabletjén) a beléptető kapunál kezeli az e-jegyet.

 1. Számlaadás (e-számla)

Eladó minden vásárlásról, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokról elektronikus számlát (eszámlát) bocsát ki. A vásárlás befejezése után e-mailben küldi el azt a Vevő által megadott e-mailcímre.

Vevő tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát, a számlaadatok utólag nem módosíthatóak.
Az elektronikus számla PDF formátumú, Eladó által elektronikusan aláírt, időbélyeggel ellátott dokumentum. Az e-számla PDF dokumentumolvasó szoftverrel (Adobe Reader) megtekinthető, kinyomtatható.
Az Eladó által  kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és az ÁFA törvények által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat.
A számla belépésre nem jogosít.

 1. Jegycsere

Vevőnek nincs lehetősége a megvásárolt jegyek, bérletek, korcsolyázásra szolgáló jegyek cseréjére.

 1. Az elállás joga

Eladónak nem áll módjában sem jegyet, bérletet, illetve korcsolyakölcsönzésre jogosító jegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

Vevő a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének l) pontjának értelmében elállási jogot a vásárlást követően nem gyakorolhat, tekintettel arra, hogy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatás egy meghatározott időpontra vagy idősávra szól.

 1. Adatvédelem

Eladó az online regisztráció során birtokába jutott adatokat (név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel, azokat harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja.

 1. Panaszkezelés

Vevő e-mailben jelezheti problémáját az tatabanyaimujegpalya@suplimum.hu e-mail címen magyar és angol nyelven. Eladó a beérkezett e-mailt 72 órán belül megválaszolja, illetve megkezdi az esetleges probléma kivizsgálását.

 1. Egyéb

Eladó online jegyértékesítő rendszerén kizárólag a vásárlás lehetőségét kínálja látogatói számára, foglalást sem telefonon, sem e-mailben nem tud elfogadni, továbbá a megvásárolt jegyeket, sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni nem áll módjában.

Eladó a weboldalán és a Műjégpályán helyben megvásárolható jegyeknek, bérleteknek a tulajdonosa.

Vevő tudomásul veszi, hogy a Műjégpályán korcsolyázni, illetve korcsolyát kölcsönözni kizárólag nyitvatartási időben, az arra érvényes belépőjegy, bérlet illetve korcsolyakölcsönzésre jogosító jegy felmutatásával lehetséges. Amennyiben Vevő a helyszínen nem rendelkezik a belépésre jogosító dokumentummal (kinyomtatott vagy digitális eszközzel bemutatott érvényes QR kódos jeggyel vagy bérlettel), úgy a Műjégpályára nem léphet be.

Jelen vásárlói szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Utolsó változás kelte: 2019. november 23.

Letölthető változat